De term “EMF-vervuiling” wordt soms gebruikt om te verwijzen naar de vermeende schadelijke effecten van elektromagnetische straling (EM-straling) op mens en milieu. Dit omvat vaak de EMF die wordt gegenereerd door elektronische apparaten zoals mobiele telefoons, wifi-routers en hoogspanningsleidingen.

Hoewel sommige onderzoeken suggereren dat langdurige blootstelling aan bepaalde soorten EMF-signalen mogelijk nadelige effecten kan hebben op de gezondheid, blijft de wetenschappelijke consensus over de kwestie verdeeld en controversieel.

Het is belangrijk op te merken dat EMF-vervuiling geen conventionele vorm van vervuiling is, zoals lucht- of watervervuiling, omdat EMF niet wordt geassocieerd met giftige stoffen of de uitstoot van schadelijke chemicaliën. EMF-vervuiling is eerder een controversieel onderwerp dat verband houdt met de effecten van elektromagnetische straling op de gezondheid.

EMF staat voor elektromotorische kracht en verwijst naar de kracht die een elektrische bron uitoefent op elektrisch geladen deeltjes. Dit kan een elektrisch veld zijn dat wordt geproduceerd door een batterij, een generator of andere elektrische componenten.

EMF wordt gemeten in volts en vertegenwoordigt de kracht waarmee elektrische ladingen worden geduwd of getrokken door de elektrische bron. Dit betekent dat hoe hoger de EMF, hoe sterker de kracht die elektrische deeltjes ondervinden om te bewegen en elektrische stroom te genereren.

Het is belangrijk op te merken dat EMF niet hetzelfde is als elektrische stroom. EMF is de kracht die de stroom opwekt, terwijl elektrische stroom de beweging van elektrische deeltjes is die wordt veroorzaakt door de EMF.

Hoe zou je emf kunnen verminderen en hoe zou je jezelf er tegen kunnen beschermen
Er zijn verschillende manieren om de blootstelling aan elektromagnetische velden (EMF’s) te verminderen en jezelf te beschermen. Hier zijn enkele suggesties:
1. Vermijd langdurige blootstelling: Beperk de tijd die je doorbrengt in de buurt van apparaten die EMF’s genereren, zoals mobiele telefoons, laptops, draadloze routers, enz. Probeer afstand te houden van ondergrondse hoogspanningskabels en andere bronnen van elektromagnetische straling.
2. Maak gebruik van stralingsvrije zones: Maak gebruik van stralingsvrije zones in huis. Dit kunnen bijvoorbeeld slaapkamers zijn waar geen elektronische apparaten worden gebruikt, of een bureau waar je werkt zonder draadloze apparaten.
3. Gebruik afschermende materialen: Er zijn verschillende materialen die EMF’s kunnen afschermen, zoals metaalgaas, folie en speciale verf. Je zou deze materialen kunnen gebruiken om de straling van bijvoorbeeld hoogspanningskabels in de buurt te verminderen.
4. Maak gebruik van stralingsbeschermende producten: Er zijn ook verschillende producten op de markt die de blootstelling aan EMF’s kunnen verminderen, zoals telefoonhoesjes, koptelefoons, en beschermende kleding.
5. Gebruik bekabelde apparaten: Maak zoveel mogelijk gebruik van bekabelde apparaten in plaats van draadloze. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan bekabelde internetverbindingen in plaats van draadloze wifi.
Het verminderen van blootstelling aan EMF’s is niet altijd eenvoudig, vooral omdat deze straling in de moderne wereld overal aanwezig is. Het is daarom belangrijk om bewust te zijn van de potentiële risico’s van blootstelling aan EMF’s en stappen te nemen om de blootstelling te beperken. Daarnaast is het aan te raden om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op dit gebied en eventuele richtlijnen en adviezen te volgen die worden gegeven door deskundigen op het gebied van gezondheid en milieu.

Welke edelstenen elimineren of verminderen de straling van emf
Er zijn verschillende edelstenen die soms worden gebruikt om de straling van EMF’s te verminderen. Hoewel er geen wetenschappelijk bewijs is voor de effectiviteit van deze stenen, worden ze wel vaak gebruikt door mensen die zich zorgen maken over blootstelling aan elektromagnetische straling. Hier zijn enkele edelstenen die worden gebruikt voor dit doel:
1. Shungiet
2. Amazoniet
3. Aventurijn
4. Jaspis
5. Tourmalijn

 

De Schumann-resonantiegenerator is een apparaat dat is ontworpen om een specifieke frequentie van elektromagnetische straling te produceren die overeenkomt met de Schumann-resonantie. De Schumann-resonantie is een natuurlijk elektromagnetisch signaal dat wordt gegenereerd door bliksemontladingen in de ionosfeer van de aarde.

Het gebruik van de Schumann-resonantie generator heeft een aantal positieve effecten op het menselijk lichaam, waaronder het verminderen van stress, het verbeteren van de slaapkwaliteit en het stimuleren van het immuunsysteem. Er is echter nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs om deze beweringen te ondersteunen.